“Gör ert företag mer attraktivt och lönsamt”

Alla företag behöver utvecklas för att vara välmående både vad gäller lönsamhet, anställdas välmående och arbetssituation samt ledning. Här är några anledningar till att anlita Håkan Waxegård för att skapa utveckling och förändring:

• Företaget har dålig lönsamhet
• Personalen mår dåligt
• Arbetsbelastningen på anställda är för stor eller för ojämn
• Stämningen på företaget är dålig
• Ledningen har tappat sugen

Det finns fler anledningar till att anlita någon utifrån, men det här var de mest uppenbara, där man kör fast och bör ta hjälp utifrån.
För att det ska vara lättare och enklare att våga ta steget att anlita Håkan Waxegård, så debiteras endast 5.000 kr + resor och andra utlägg vid en första träff. Under förutsättning att vi tycker uppdraget verkar intressant. Därefter så lämnas en offert på fortsatt uppdrag. Fortsatt samarbete måste bygga på personlig tillit och gemensam tro att utveckling och förändring är möjlig.

Personligt och praktiskt från Håkan Waxegård:

Det är viktigt att se möjligheter. Det är viktigt att vara positiv. Det är viktigt att utvecklas. Gör man inte det, så går man faktiskt bakåt. Det spelar ingen roll om det handlar om ett företag, en kommun, annan stor organisation eller en enskild människa. För att se möjligheter och utvecklas så måste man våga börja göra förändring…

Jag har i hela sitt liv startat projekt, företag eller evenemang, som förändrat livet till det bättre för många människor, företag och orter. Jag har alltid varit pionjären, som har gjort det andra inte vågat. Det är ofta en hård väg eftersom förändring och utveckling inte alltid är så lätt. Folk pratar om att de vill ha utveckling och förändring, men väldigt få verkar vara beredda att kämpa eller stå upp för den. Det är förmodligen den svenska mentaliteten och vår ”jante”, som gör att vi hellre följer alla andra eller fortsätta göra som vi alltid gjort.

Nu erbjuder jag min erfarenhet, mina insikter, min kunskap och mitt nätverk till företag, organisationer eller enskilda individer. Jag kommer inte att åta mig många uppdrag, men är öppen för alla förslag.

Känns uppdraget utmanande och hyggligt välbetalt, så är jag på! Konsultuppdrag som coach/rådgivare/affärsutvecklare skräddarsys för varje uppdragsgivare, men kan innefatta följande:

• Strategisk kartläggning
• Enskilda möten med nyckelpersoner
• Workshops
• Små eller större föreläsningar
• Förslag projekt, evenemang eller åtgärder
• Förslag finansiering, organisation och strategi
• Förslag PR, marknadsföring och försäljning
• Uppstart av projekt, evenemang eller åtgärder

Uppdrag kan vara från 3 tillfällen under ett par veckor till 50-100 tillfällen under ett eller två års tid. Den som vågar anlita mig garanteras positiv utveckling.

Bästa Hälsningar
Håkan Waxegård
076-107 85 00