“Den här coachningen är lite snack och mer verkstad”

– “Jag erbjuder ingen terapi. Jag erbjuder action.

Precis som i företag eller organisationer, så behövs det utveckling i allas våra liv. Ibland kör man fast, ibland så tröttnar man, ibland så måste hitta på nya roliga saker i sitt liv. Ibland måste man till och med börja om från början !

Jag erbjuder:
• Personliga möten
• Telefonavstämningar
• Hjälp med praktiskt genomförande
• Peptalk och stöttning
Mitt pris & erbjudande: En första konsultation på 2 timmar kostar 2.000 kr + resor och andra utlägg.Därefter ges ett förslag på fortsatt uppdrag, om båda parter är intresserade. Kontakta mig
Personligt och praktiskt från Håkan Waxegård:

Varje människa är unik och har speciella talanger. Det är viktigt att se detta.
Det är de unika och de talangerna, som skapar möjligheter och förändring tycker jag!
Det är väldigt viktigt att utvecklas. Gör man inte det, så går man faktiskt bakåt.
För att se möjligheter och utvecklas så måste man våga börja göra förändring…
Jag har i hela sitt liv startat projekt, företag eller evenemang, som förändrat livet till det bättre för många människor, företag och orter.

Jag har alltid varit pionjären, som har gjort det andra inte vågat.
Det är ofta en hård väg eftersom förändring och utveckling inte alltid är så lätt.
Folk pratar om att de vill ha utveckling och förändring, men väldigt få verkar vara beredda att kämpa eller stå upp för den. Det är förmodligen den svenska mentaliteten och vår ”jante”, som gör att vi hellre följer alla andra eller fortsätta göra som vi alltid gjort.
Bästa Hälsningar

Håkan Waxegård
076-107 85 00